Rajska jabłoń - Janusza Kusocińskiego

Rajska jabłoń

Malus pumila Mill
Informacje o drzewie

Wolontariusz