Jarząb pospolity - Janusza Kusocińskiego

Jarząb pospolity

Sorbus aucuparia
Informacje o drzewie

Wolontariusz