Świerk - Janusza Kusocińskiego

Świerk

Picea
Informacje o drzewie

Wolontariusz