Świerk - Janusza Kusocińskiego

Świerk

Picea
Opis, uwagi

Sitkajski

Informacje o drzewie

Wolontariusz