Jarząb pospolity - Krzywa

DRZEWO UTRACONE


Jarząb pospolity

Sorbus aucuparia
Opis, uwagi

Drezewo zdrowe przeznaczone do wycinki.

Informacja o utracie drzewa

Informacje o drzewie

Wolontariusz

Zgłoszenie z dnia: 2021-02-17 13:15:22, od Maciej

Drzewo wycięto.