Jarząb pospolity - Jana Pawła II

Jarząb pospolity

Sorbus aucuparia
Opis, uwagi

Drzewko obumarłe

Informacje o drzewie

Wolontariusz