Klon jesionolistny - Batalionów Chłopskich

DRZEWO UTRACONE


Klon jesionolistny

Acer negundo
Opis, uwagi

Zagrożony wycinką, według dokumentacji to trzewi jest wiązem

Informacja o utracie drzewa

Wycinka pod inwestycję

Informacje o drzewie

Wolontariusz