Oliwnik wąskolistny - Batalionów Chłopskich

DRZEWO UTRACONE


Oliwnik wąskolistny

Elaeagnus angustifolia
Opis, uwagi

Zagrożony wycinką , w obrysie budynku w dokumentach inwestycji wierzba załobna

Informacja o utracie drzewa

Informacje o drzewie

Wolontariusz