Brzoza brodawkowata - Batalionów Chłopskich

DRZEWO UTRACONE


Brzoza brodawkowata

Betula pendula
Opis, uwagi

Zagrożone wycinką

Informacja o utracie drzewa

Usunięte z planu inwestycji

Informacje o drzewie

Wolontariusz