Jarząb pospolity - Czarnoleska

Jarząb pospolity

Sorbus aucuparia
Informacje o drzewie

Wolontariusz