Nasze projekty

Radomskie Drzewa

Radomskie Drzewa

Szanowni Państwo!
Projekt Obywatelski "Radomskie Drzewa" ma na celu zinwentaryzowanie drzew znajdujących się w naszym mieście. W ramach inwentaryzacji radomskiego drzewostanu liczymy, mierzymy, sprawdzamy kondycję drzew. Informacje wraz ze zdjęciem drzewa umieszczane są w naszej bazie danych i udostępniane na niniejszej stronie internetowej. Poza sezonem wegetacyjnyn, pracujemy nad Leksykonem Drzew.


Prowadzimy również statystyki drzewostanu i przygotowujemy możliwość eksportu danych wformacie Excel, JSON oraz interfejsu programu aplikacyjnego API.

Strona główna
Smog Radom

Radomski Smog

Strona powstała w wyniku zapotrzebowania na archiwizację danych o stanie powietrza w Radomiu. Mamy nadzieję, że szeroko rozumiana analiza danych zawartych w serwisie, pomoże mieszkańcom naszego miasta w zrozumieniu zachodzących zmian środowiskowych oraz wskaże i pomoże wyeliminować źródła zanieczyszczenia powietrza.

Zobacz stronę
NGO Radom

NGO Radom

Forum Radomskich Organizacji Pozarządowych to platforma współpracy organizacji pozarządowych jak i grup nieformalnych, których celem jest wypracowanie określonych działań na rzecz naszego miasta, środowiska i społeczności lokalnej, ze szczególnym uwzględnieniem mniejszych Stowarzyszeń działających dla mieszkańców miasta .

Zobacz stronę