Klon zwyczajny - Bolesława Chrobrego

Klon zwyczajny

Acer platanoides
Informacje o drzewie

Wolontariusz