Klon polny - Park Leśniczówka

Klon polny

Acer campestre
Opis, uwagi

Na działce prywatnej

Informacje o drzewie

Wolontariusz