Jarząb szwedzki - Park Leśniczówka

Jarząb szwedzki

Sorbus intermedia
Informacje o drzewie

Wolontariusz