Klon jawor - Park Leśniczówka

Klon jawor

Acer pseudoplatanus
Informacje o drzewie

Wolontariusz