Rajska jabłoń - Park Leśniczówka

Rajska jabłoń

Malus pumila Mill
Informacje o drzewie

Wolontariusz