Jarząb pospolity - Park Leśniczówka

Jarząb pospolity

Sorbus aucuparia
Informacje o drzewie

Wolontariusz