Klon zwyczajny - Park Leśniczówka

Klon zwyczajny

Acer platanoides
Opis, uwagi

Gniazdo

Informacje o drzewie

Wolontariusz