Śliwa wiśniowa - Sandomierska

Śliwa wiśniowa

Prunus cerasifera
Informacje o drzewie

Wolontariusz