Klon zwyczajny - Przechodnia

Klon zwyczajny

Acer platanoides
Informacje o drzewie

Wolontariusz