Robinia akacjowa - Marsz. Józefa Piłsudskiego

Robinia akacjowa

Robinia psedoacacia
Informacje o drzewie

Wolontariusz

Drzewko przytulali

Grzegorz