Śliwa wiśniowa - 11 Listopada

Śliwa wiśniowa

Prunus cerasifera
Opis, uwagi

Drzewo trzydniowe rozkrzewienia na wysokości 20 cm i 90

Informacje o drzewie

Wolontariusz