Jarząb - 11 Listopada

Jarząb

Sorbus
Opis, uwagi

Martwe w całości

Informacje o drzewie

Wolontariusz

Drzewko przytulali

Jacek