Jarząb - 11 Listopada

Jarząb

Sorbus
Opis, uwagi

Obumarle

Informacje o drzewie

Wolontariusz

Drzewko przytulali

Jacek