Klon zwyczajny - 11 Listopada

Klon zwyczajny

Acer platanoides
Informacje o drzewie

Wolontariusz