Jarząb pospolity - 11 Listopada

Jarząb pospolity

Sorbus aucuparia
Opis, uwagi

Odpadająca kora

Informacje o drzewie

Wolontariusz