Lipa szerokolistna - 11 Listopada

Lipa szerokolistna

Tilia platyphyllos
Informacje o drzewie

Wolontariusz