Surmia - 11 Listopada

Surmia

Catalpa
Opis, uwagi

Walor pomnikowy rozkrzewienia na wysokości 20 cm

Informacje o drzewie

Wolontariusz