Klon - Janusza Kusocińskiego

Klon

Acer
Opis, uwagi

Rozkrzewione na wysokości 90 cm drzewo dwupniowe

Informacje o drzewie

Wolontariusz