Rajska jabłoń - Jana Pawła II

Rajska jabłoń

Malus pumila Mill
Informacje o drzewie

Wolontariusz