Klon jawor - Jana Pawła II

Klon jawor

Acer pseudoplatanus
Informacje o drzewie

Wolontariusz